Tjänster

Allt inom redovisning och ekonomisk förvaltning

Vi på Ekoni utför alla tjänster inom ekonomisk redovisning med medarbetare som har både lång och bred erfarenhet. Vi är auktoriserade och vi har även byggt upp ett stort kontaktnät med fler experter som vi gärna kontaktar för våra kunders räkning.

Administration

Bokslut

Ekonomisk förvaltning för bostadsrätter

Fakturering

Inkomstdeklarationer

Konsultationer

Kontrolluppgifter

Köp och uppstart av aktiebolag

Löneadministration

Lagerbolagsköp

Myndighetskontakter

Nätverk med auktoriserade revisorer

Outsourcing av ekonomiska tjänster

Redovisning

Skatter

Statistikredovisning till FORA/SCB etc.

Årsredovisning